/

Офисите на "Фейсбук" в Бостън

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Работното пространство в инженерния офис на "Фейсбук" в Бостън, щата Масачузетс.