/

Из изложбата "Палимпсест: Портрети без име" от Богдан Александров

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
"Палимпсест: Портрети без име" е проект на Богдан Александров, изложен от 28 септември 2015 г. в столичната One Gallery.