/

Вълчитрънското златно съкровище

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Вълчитрънското златно съкровище, от втората половина на XIV-началото на XIII в. пр.н.е., открито през 1925 г. в Плевенско, е най-голямото тракийско златно съкровище, откривано у нас.