/

Подготовката за "Фокус България" във Виена

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Програмата на българското участие като фокусна страна на международния артпанаир във Виена viennacontemporary (24-27 септември 2015 г.) включва тематична изложба, курирана от Яра Бубнова и Весела Ножарова, панелни дискусии и кратки разговори с модератор Десислава Димова, специална публикация, разработена от Борис Костадинов и редица други паралелни прояви.