/

Таблица на прогнозния растеж по региони за 2015 и 2016 г.

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Таблица на прогнозния растеж по региони за 2015 и 2016 г.