/

Бежанци се придвижват по жп линията от Сърбия към Унгария

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Бежанци се придвижват по жп линията от Сърбия към Унгария, за да достигнат сборния пункт, откъдето мигрантите се превозват с автобуси до приемателен център край австрийската граница.