/

Автомат за използвано бельо

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Често срещан автомат в Япония, наред с онези за напитки и пакетирани храни.