/

Стената на Реформацията в Женева

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Заради дейността на реформатори като Жан Калвин швейцарският град Женева често е била наричан "протестантският Рим". Днес за тях напомня стената на Реформацията, която се простира на 100 м дължина, с изобразени видни нейни фигури, а централно място заемат (от ляво на дясно) Гийом Фарел, Жан Калвин, Теодор Беза, Джон Нокс.