/

Кой се крие зад негативното изображение?

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Вгледайте се в центъра на картинката за около половин минута, като се постараете да не мигате. Премигайте няколко пъти и преместете погледа си върху стената. И вижте кой ви гледа оттам.