/

PARK(ing) Day през 2014 г.

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
За пета поредна година през 2015-а паркинги в София временно сменят предназначението си като част от глобалната инициатива PARK(ing) Day и от места за автомобили се превръщат в отворени за хората публични пространства на 18 септември.