/

Струг

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Пазарът на труда у нас търси хора с технически професии като шлосер, стругар и заварчик