Мая Манолова на протест, с мегафон в ръка, септември 2014

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Мая Манолова сред народа - на протест, с мегафон в ръка, септември 2014 г.