Бомбата B61 - предшественика на B61-12

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Едно от основните термоядрени оръжия на САЩ