Бутонът Like във "Фейсбук"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Бутонът "Харесвам" (Like) във "Фейсбук" представлява ръка с вдигнат насърчително палец.