Националният дворец на културата в София

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
НДК е един от символите на София