Знамена с емблемата на ЕС

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Четири знамена с емблемата на Европейския съюз - 12 жълти звезди на син фон - се веят на пилони.