Животните в бъдещия зоопарк на Пловдив

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Сред животинските видове в бъдещия зоопарк на Пловдив, който се очаква да отвори врати през есен 2015, има видри, муфлони и диви кози, носати мечета, язовци, порове и сурикати, хищни птици и фламинго, маймунки, камили, лами и якове, мечки, диви котки, рисове и сервали, щрауси и ему, вълци и лисици, крокодили, диви прасета, сърни и елени.