Архив

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (БНА) ще бъде свободно достъпен в интернет.