Логото на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е българска държавна агенция към Министерския съвет, която изпълнява политика по защита на националната сигурност. Агенцията е създадена на 1 януари 2008 и отговаря за контраразузнаването, както и за мерките и действията срещу прането на пари в страната.