Волен Сидеров на митинга пред храм-паметника "Ал. Невски"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Волен Сидеров на митинга на ПП АТАКА пред храм-паметника "Ал. Невски" на 3 март 2011 г.