/

Лимони

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Лимоните имат силен антиканцерогенен ефект. Доказано те унищожават злокачествените клетки на 12 вида рак.