С една рециклирана бутилка можеш да нахраниш куче в Истанбул

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Специален автомат позволява да рециклираш пластмасови бутилки и по този начин да дадеш шанс на уличните животни да получат храна