/

Иновациите са царят на маркетинга

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Днес зад всеки велик продукт или услуга стой още по-велик екип от специалисти по продажбите, които движат иновациите в бизнеса.