/

Нийл Патрик Харис в реклама на "Хайнекен лайт"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Актьорът Нийл Патрик Харис, популярен от сериала "Как се запознах с майка ви", в рекламната кампания на "Хайнекен лайт" в САЩ Best Tasting Light, лято 2014.