/

Домашното насилие е един от големите проблеми на обществото

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Всяка пета жена в България и всяка трета в Европа са подложени на домашно насилие