/

Буквата М на дланта

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Линиите на дланта ни могат да образуват различни фигури, но могат да образуват и букви.