/

Кокаин

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Кокаинът причинява множество физиологични и психични щети на човек