/

Слонът Раджу

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Индийски слон, окован във вериги и малтретиран в продължение на 50 години, се разплаква от щастие по време на спасителна операция, подарила му свободата.