/

Розата - царицата на цветята

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Розата е род покритосеменни растения от семейство Розоцветни. Той включва 100-150 вида храсти и лиани, разпространени главно в Азия, в по-малка степен в Европа, Южна Америка и Северозападна Африка.