/

ДНК

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Анализирането на ДНК при раждане ще е норма. То ще се прави и при годишния преглед. Така ще се идентифицират заболявания.