/

Самци

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Теорията на Дарвин за сексуалния подбор, според която жените избират мъжете с по-добри гени, се използва за обяснението и на това, защо например паунът има пера в стил "рококо", а еленът - такива големи рога.