/

Клон на Първа инвестиционна банка (ПИБ)

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Първа инвестиционна банка (ПИБ) днес е изплатила на клиентите си общо над 800 млн. лева.