/

Излизането от "зоната на просто приятелство" е нещо изключително трудно

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Веднъж попаднал във френд зоната, излизане почти няма