Дядо Добри - Светецът от Байлово

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Добре Димитров Добрев, известен като Дядо Добри и наричан от някои Светеца от Байлово, е български дарител за реставриране и поддържане на много български християнски храмове.