Да откажем или намалим кафето

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Десетките изследвания, които са правени за въздействието на кафето върху човешкия организъм, дават противоречиви оценки, като едни отчитат положителните му страни, а други - негативното му влияние върху функционирането на тялото.