Мениджър

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Никой не се родил мениджър! Всички те, преди да станат ръководители, са били редови служители. Едни по-бързо, други по-бавно са се научили да планират, организират, направляват, измерват и контролират. Трети не са се научили и вече не са мениджъри. Ключовата дума тук е "научили"