Мария Илиева на станцията на метрото "Бизнес парк София"

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
В кампанията на Илиева за кмет на район "Младост" метрото играе ключова роля за създаване на зелено бъдеще на района и на града като цяло