Доброволци в склада на Holiday Heroes

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Кампанията на Holiday Heroes за подпомагане на бедни семейства с коледна вечеря