Втори брой на De Re Militari

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Най-новото е-списание за военните конфликти по света - De Re Militari. Журналът събира най-важната информация за активните военни конфликти по света - кои са основните играчи, какво е разположението на силите, къде се водят боевете.