/

Венеция: Гондолиерите

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Венеция - Гондолиерите на Канале Гранде, 4-километровата водна артерия в историческата част на града, 9 септември 2011 г.