/

Изглед от Венеция

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
9 септември 2011 г., Венеция