/

"Човек от стомана" - плакат

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
"Човек от стомана", по кината в началото на лято 2013