/

Ъшър и Гюс ван Сант

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Ъшър позира с режисьора Гюс ван Сант на прожекция на филма му "Да предизвикаш съдбата" (Restless), Ню Йорк, 14 септември 2011 г.