/

Чудната петорка: Сънчо

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Сънчо (на англ. буквално - Пясъчния човек) създава и доставя хубавите сънища. И е ням - комуникира чрез изразителни пясъчни образи. Във възлови моменти може да бъде използван като тайно оръжие - и показва на другите Пазители кое е истински важно.