/

Шон Пен на благотворителна проява в Ню Йорк

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Шон Пен на благотворителна проява на Happy Hearts Fund за Хаити, Ню Йорк, 5 ноември 2011 г.