/

Новото златно съкровище е вече в музея

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Седмица след откриването му, златното съкровище от историческо-археологическия резерват Сборяново вече е изложено в Националния археологически институт с музей при БАН, 14 ноември 2012 г., а сред първите, които го разгледаха, беше проф. Николай Овчаров