/

Спираловидните гривни от Свещари

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Находката от Свещари включва диадема, спирални гривни, пръстен, начелник и апликации към конска сбруя плюс множество накити с тегло над 1,8 кг. Освен златото, е открита и половин желязна юзда. Предметите датират от края на IV и началото на III пр.н.е.