Ал и Лаура Рийс

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Ал и Лаура Рийс (баща и дъщеря) са съответно председател и президент на Ries & Ries. Специализираната компания за стратегически маркетинг е създадена през 1994 г. в Ню Йорк, а днес е базирана в Алтантик сити. От основаването си Ries & Ries е консултирала повечето от 500-те водещи компании от списъка на Fortune.