/

Кметът на Бургас Димитър Николов и вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Бургас - Национална работна среща във връзка с местните политики за противодействие на трафика на хора - 25.11.2011