/

Христо Стоичков - доктор хонорис кауза в Пловдив

X 906f07ee42baf655f720696b9fdab3231a5b1b324c31f2d2f064aced97efc974
Христо Стоичков получава почетното звание доктор хонорис кауза на Пловдивския университет "Паисии Хилендарски" от ректора доцент д-р Запрян Козлуджов в присъствието на министъра на младежта и спорта Свилен Нейков, 11 ноември 2011 г.